kanalizacja betonowa, kręgi betonowe, rury betonowe, elementy kanalizacji, studnie betonowe (kanalizacyjne), kinety betonowe, beton, betonowe studzienki uliczne, zbiorniki betonowe, betonowe przepusty drogowe, szamba betonowe  

Siedziba Stowarzyszenia:
20-147 Lublin
Al. Spółdzielczości pracy 36

Biuro Stowarzyszenia
w Warszawie:
02-656 Warszawa
ul. Ksawerów 21
Dyrektor biura:
Tomasz Bronowski
tel.:(022) 848 23 03
 0502 890 352
tbronowski@cobrti-instal.pl
 

Stowarzyszenie Producentów Elementów Betonowych dla Kanalizacji (SPEBK) zostało powołane i rozpoczęło działalność w 2004.

Stowarzyszenie jest organizacją branżową, której celem podstawowym jest promowanie wyrobów betonowych stosowanych w systemach kanalizacyjnych, wspieranie rozwoju technicznego i informacje o stronie podnoszenie jakości wytwarzanych wyrobów betonowych oraz integracja środowiska związanego z produkcją takich wyrobów.
Idea utworzenia organizacji branżowej występowała wśród producentów od kilku lat, wzorem były analogiczne organizacje branżowe istniejące w krajach UE.

Proces powołania Stowarzyszenia trwał kilka miesięcy. W ostatnich dniach grudnia 2004 roku nastąpiło formalne powołanie Stowarzyszenia i rejestracja w KRS.

Stowarzyszenie jest organizacją ogólnopolską i zrzesza większość liczących się producentów wyrobów betonowych stosowanych w kanalizacji.

GŁÓWNE CELE STOWARZYSZENIA:

  • Promowanie wyrobów betonowych stosowanych w systemach kanalizacyjnych

  • Wspieranie rozwoju technicznego

  • Podnoszenie jakości wytwarzanych wyrobów betonowych

  • Doradztwo techniczne w zakresie w/w wyrobów

 
   

Osoby i firmy związane z produkcją i stosowaniem wyrobów betonowych w kanalizacji zapraszamy do współpracy. We wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia prosimy o kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną.

 
   
 
    luty 2006
Relacja z badań studzienek włazowych na zgodność z wymaganiami normy PN-EN 1917


czytaj dalej >>

 
    listopad 2005
INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW na temat możliwości wykonywania badań typu
elementów prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych.

W świetlne ustanowionej normy PN-EN 1917 pt. "Studzienki włazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe" wymagane jest badanie typu. Norma obejmuje studzienki o wielkości do DN1250. Badanie typu ma wykazać zgodność wyrobu z wymaganiami określonymi w powyższej normie.

Biorąc pod uwagę rozpoczęte działania kontrolne przez Inspektorów Nadzoru Budowlanego w zakładach prefabrykacji, należy przewidywać, że w najbliższej przyszłości wykonywanie badań typu elementów studzienek będzie wymagane.

Stowarzyszenie Producentów Elementów Betonowych dla Kanalizacji informuje, że badania typu elementów studzienek kanalizacyjnych w pełnym zakresie wymaganym normą PN-EN 1917 zostały rozpoczęte przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL we współpracy ze Stowarzyszeniem.

Zlecenia na wykonanie badania typu elementów betonowych i żelbetowych studzienek kanalizacyjnych wg normy PN-EN 1917 prosimy kierować na adres:

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL
02-656 Warszawa
ul. Ksawerów 21

Termin wykonania badania typu studzienek kanalizacyjnych nie powinien przekraczać 3 miesiące od daty podpisania umowy.
 
    styczeń 2005
prezentacja Stowarzyszenia na targach WOD KAN w Bydgoszczy
 
    grudzień 2004
Powołanie i rejestracja Stowarzyszenia w KRS
 
    HOME |  WYROBY  | PRODUCENCI  | PUBLIKACJE |  KONTAKT |  FORUM |  MAPA STRONY  

    © SPEBK  
    Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-01